Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. gruodžio 31 d. (metinė).  šAiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. rugsėjo 30 d. Aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. birželio 30 d. Aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. kovo 31 d. (ketvirtinė)

2022 m.

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (metinė)

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita kovo 31 d.

2021 m.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (metinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021 m. birželio 30 d.

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021 m. kovo 31 d.

2020 m.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (metinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2020 m. kovo 31 d.

2019 m.

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (metinė)

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita kovo 31 d.

2018 m.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (metinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita kovo 31 d.

2017 m.

2017 m. gruodžio 31 d. (metinė) 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d. 

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (pusmečio)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d.(ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita kovo 31 d.

2016 m.

2016 m. gruodžio 31 d.( metinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

 2016 m. birželio 30 d. (pusmečio)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2016 m. kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita kovo 31 d.

2015 m.

2015 m. gruodžio 31 d.(metinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d.

2015 m. rugsėjo 30 d. (devyniu mėnesiu)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita rugsėjo 30 d.

2015 m. birželio 30 d. (pusmečio)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita birželio 30 d.

2015 m. kovo 31 d. (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita kovo 31 d.

 2014 m.

2014 metų gruodžio 31 d. (metinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita gruodžio 31 d.